Законодавством України (а саме статтею 13 Закону України «Про державну виконавчу службу») затверджено право осіб на оскарження дій державного виконавця чи його бездіяльності. Цей закон є одним з найважливіших гарантій прав громадян і юридичних осіб у виконавчому провадженні. При цьому скарга на державного виконавця може здійснюватися як в адміністративному порядку (до вище стоячої посадової особи), так і в судовому (безпосереднє звернення до суду).

Статтею 40 Конституції України встановлено основні принципи адміністративного порядку оскарження державних виконавців, їх дій (бездіяльності), які передбачають, що всі мають право направляти індивідуальні та колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органи місцевого самоврядування або посадових і службових осіб цих органів , які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом термін.

Відповідно до Закону України, під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Скарга на державного виконавця обов’язково подається в письмовій формі. У разі, якщо ви хочете подати скаргу на державного виконавця, то вона подається начальнику відділу, якому підпорядковується цей державний виконавець. У разі, якщо оскаржити потрібно начальника, то скарга подається до вище стоячого органу. Скарга на представника державної виконавчої служби подається до суду.

Скарга на державного виконавця, його дії або бездіяльність, повинна містити наступну інформацію:

1) найменування органу державної виконавчої служби, до якого вона подається;

2) повне найменування (ім’я) стягувача і боржника, їх місце проживання або перебування

(Для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника сторони виконавчого провадження, якщо скарга подається представником;

3) реквізити виконавчого документа (вид документа, найменування органу, який його видав, день видачі та номер документа, його резолютивна частина);

4) зміст оскаржуваних рішень, дій чи бездіяльності і норму закону, яка порушена;

5) виклад обставин, якими особа, яка подає скаргу, обґрунтовує свої вимоги;

6) підпис заявника або його представника із зазначенням дня подання скарги.

Скарга розглядається відповідними органами протягом від 3 до 10 днів, в залежності від типу скарги.

У разі, якщо скарга на виконавчу службу була подана без дотримання вищевказаних вимог, які також викладені у частині шостій ст. 82 Закону України «Про виконавче провадження», то вона розглядається начальником відділу в порядку, встановленому ст. 20 Закону України «Про звернення громадян», а саме: в термін не більше одного місяця з дня її надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Заповнення і збір всіх необхідних документів краще доручити досвідченому юристу. Я підготую компетентну скаргу на виконавчу службу, щоб заощадити ваш дорогоцінний час і нерви. Ваше завдання – оперативно відреагувати на порушення і довірити справу мені.