Одним з найбільш поширених судових суперечок в Україні є стягнення боргів з юридичних осіб. Заборгованість може виникати як за договором (поставка, оренда, трудовий договір і т.п.), так і з не договірним відносинам (делікатна відповідальність, публічну обіцянку винагороди). Висновок стандартного договору не слід плутати з укладенням договору спрощеним способом, коли договірні правовідносини відбулися, але договір в письмовій формі не укладався, оскільки закон дозволяє укладати деякі договори спрощеним способом. Важливо лише, щоб у кредитора залишилися докази виконання усного договору: це може бути товарно-транспортна накладна, розписка, що підтверджує отримання грошових коштів в борг і подібне.

Перед тим, як подати позов про стягнення боргу, необхідно переконатися в наступному:

  • Чи є реальна можливість виконання рішення суду про стягнення боргу;
  • Чи настав термін виконання зобов’язання;
  • Чи можливо довести існування заборгованості у боржника наявними у кредитора доказами;
  • Які додаткові докази слід отримати перед зверненням до суду.

Підготовка позову

Перед подачею заяви в суд необхідно з’ясувати, чи наступив термін виконати боржнику свої зобов’язання. Звернення до суду з позовною заявою про стягнення боргів з юридичних осіб можливо, якщо термін виконання зобов’язань настав, а боржник не бажає розраховуватися. Перед судом необхідно також сплатити судовий збір, і направити з описом вкладення або прикріпити до позову копії позовної заяви з додатками для сторін.

Також слід з’ясувати, чи не пропущено строк позовної давності (його тривалість становить 3 роки). З моменту прострочення виконання боржником грошового зобов’язання настає відлік терміну позовної давності. Тобто стягнення боргів з юридичних осіб можливо тільки в разі прострочення виконання всіх умов боржником. Якщо такий термін пройшов, і під час проведення судового процесу боржник подасть клопотання про застосування наслідків закінчення строку позовної давності, то в задоволенні позову з великою ймовірністю буде відмовлено.

Якщо в договорі не встановлений строк виконання зобов’язання, то за приписами чинного законодавства вважається, що заборгованість не виникла. В такому випадку на адресу боржника слід надіслати поштою претензію з описом вкладення в конверт. Якщо боржник не сплатить заборгованість в строк, зазначений в претензії, то буде вважатися, що термін виконання зобов’язання настав. Доказами прострочення виконання зобов’язання можуть бути наступні пункти: претензія, чек про надання послуги поштового зв’язку, опис вкладення в конверт.

Як відбувається судове стягнення боргів

Стягнення коштів відбувається як на наявні і безготівкові кошти в національній та іноземній валюті, так і на інше майно суб’єкта правовідносин. У разі виявлення валюти (національної або іноземної) в касі або будь-яких інших сховищах, вона вилучається, а вилучення підтверджується документально за допомогою складання акта, копія якого вручається представнику боржника. Конфісковані готівкові кошти перераховуються на рахунок стягувача не пізніше наступного дня.

У разі, якщо у боржника відсутні і готівка, і безготівкові кошти, або їх кількість недостатньо для покриття всіх витрат по виконанню рішення суду, законодавством України передбачено такий хід подій: рішенням буде звернено стягнення на інше майно цього боржника. Відповідно до ст. 64 Закону України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 року, при відсутності у боржника коштів, достатніх для покриття заборгованості, стягнення звертається на інше майно, належне боржникові на праві власності або закріплене за ним (за винятком майна, вилученого з обороту або обмеженого в обороті) незалежно від того, хто фактично використовує це майно.

Звертайтеся і Ви отримаєте реальну допомогу у стягненні боргу з Ваших боржників.